Tools


Siemens Worldwide

Siemens Global Weblogs

Language

 

Contact

Referentiegalerij

Entries » Blog » Siemens meet- en automatiseringssystemen cruciaal voor mestverwerkingsinstallaties BIO ARMOR BELGIUM

Siemens meet- en automatiseringssystemen cruciaal voor mestverwerkingsinstallaties BIO ARMOR BELGIUM

Bio Armor Siemens

Een breed scala aan meet- en automatiseringssystemen is essentieel voor het goed functioneren van een biologische mestverwerking. Het is een van de redenen waarom installatiebedrijf Thoré I & C sinds jaren vastberaden kiest voor oplossingen van Siemens. Twee jaar geleden implementeerde het West-Vlaamse bedrijf de elektriciteit en automatisering voor een gloednieuwe, grootschalige installatie die Bio Armor Belgium in Stavele bouwde voor een coöperatieve vennootschap van landbouwers.

Bio Armor is een van origine Frans bedrijf dat zich al sinds de jaren negentig nadrukkelijk toelegt op de bouw van biologische mestverwerkingsinstallaties. Nadat de onderneming sinds de eeuwwisseling ook op de Belgische markt actief was, zag Marleen Walbrou wel brood in die activiteit en nam ze de Belgische tak over. Sindsdien coördineerde de firma, vanuit Kortrijk, de bouw van een veertigtal dergelijke installaties. “De belangrijkste regio’s voor mestverwerking in ons land zijn de Noorderkempen, de streek rond Tielt en Wingene en Diksmuide-Alveringem”, legt Dieter Vanparys uit.

 

Thoré I & C

Enkele jaren geleden bundelden vijf varkensveehouders uit de Westhoek de krachten om in Stavele een grootschalige mestverwerkingsinstallatie op poten te zetten. Die wordt gerund vanuit een coöperatieve vennootschap. Voor de bouw van de installatie gingen ze in zee met Bio Armor Belgium, dat als marktleider in dit segment geldt. “Wij voeren vervolgens een uitgebreide studie uit, waarbij onder meer de dimensionering van de installatie gedetailleerd wordt berekend. De klant kiest zelf de aannemer aan wie hij de ruwbouw toevertrouwt. Via onderaannemers staan wij in voor de inrichting van de tanks, de leidingen en de elektriciteit. Voor het elektriciteit- en automatiseringsluik werken wij sinds enkele jaren regelmatig samen met Thoré I & C.” Op basis van de eisen van Bio Armor Belgium en met een optimale prijs-kwaliteitverhouding als uitgangspunt, kiezen de mensen van Thoré I & C met welke systemen ze werken. Voor Nico Thoré was de keuze dan ook vlug gemaakt: “Na tien jaar ervaring met de PLC’s van Siemens, hebben wij sindsdien hun productportfolio beter leren kennen. Vandaag passen we een brede range van oplossingen van dit merk toe in projecten. Dat deden we ook bij het project in Stavele”, vertelt Nico Thoré.

 

Allesomvattend aanbod

Bij de installatie in Stavele integreerde Thoré een Simatic S7-1200 PLC, visualisatie door middel van een comfort panel, laagspanningsoplossingen, energiemeting, Sinamics frequentieregelaars, Sirius softstarters, debiet- en niveaumetingen van Siemens. “Het zijn stuk voor stuk kwalitatieve oplossingen. Bovendien kan niet iedere producent zo’n allesomvattend aanbod voorleggen. Ook de compatibiliteit van de apparatuur is een groot voordeel”, aldus Nico Thoré, terwijl Tom De Wilde (accountmanager bij Siemens) instemmend knikt. “Het zijn duurzame en degelijke toestellen waarmee we intussen goed vertrouwd zijn en waarvan we ook een bepaalde voorraad in huis hebben. Bovendien kunnen we altijd terecht bij Siemens als we de expertise van hun productspecialist nodig hebben. Zeker toen we voor het eerst projecten in de mestverwerkingsindustrie dienden uit te voeren, betekende dat een grote meerwaarde.”

 

Bij Bio Armor Belgium, dat af en toe ook waterzuiveringsinstallaties voor kmo’s bouwt, beseffen ze het belang van een kwalitatieve mestverwerking maar al te goed. “De binnenkomende ruwe mest wordt gescheiden in een dunne en een dikke fractie. Primordiaal bij zo’n installatie is de verwerking van stikstof en fosfor. Fosfor maakt deel uit van de dikke fractie. Na een proces van hygiënisering wordt de fosfor geëxporteerd naar Frankrijk, waar ze wordt ingezet in de akkerbouw. In de dunne fractie vinden we stikstof. Gemiddeld bevat 1 m³ inkomende mest zo’n 9 kg stikstof. In ons proces slagen we erin die voor circa 95 % te verwijderen (tot circa 0,25 kg/m³ effluent) via het klassieke nitrificatie-denitrificatieproces. Het effluent is niet loosbaar, maar kan nog worden ingezet voor kaliumbemesting op het land”, verduidelijkt Dieter Vanparys. De installatie in Stavele verwerkt jaarlijks om en bij de 40.000 m³ mest en vergde een investering van circa 1 miljoen euro.

 

Optimalisatie

Toen het concept voor deze installatie werd uitgedacht, besteedden de diverse partijen veel aandacht aan een snel laad- en losproces van de mest. Er werd een ondergrondse opslagtank voorzien, waar een vrachtwagen in circa zeven minuten tijd een volledige lading mest in kan lossen. Versnijdende dompelpompen stuwen de materie vervolgens naar een bovengrondse tank. Op het eind van de rit komt het effluent terecht in een lagune. Via een pomp wordt het effluent vervolgens in een mum van tijd naar de laadruimte van de truck gezogen. Omdat de mestverwerkingsinstallatie niet bij een varkensveehouderij staat en er dus niemand in de buurt woont, was het automati-seringsproces heel belangrijk. “De elektriciteits-en automatiseringsoplossingen zijn er volledig op gericht om werkingsproblemen te voorkomen. Hoewel mestverwerking niet de corebusiness van de vijf participerende landbouwers is, hebben ze wel de mogelijkheid om het functioneren van de installatie voortdurend online te volgen. De installatie functioneert volledig autonoom, hoewel er zo goed als dagelijks iemand langs komt om alles te controleren”, aldus Dieter Vanparys.

 

Geconcentreerde afvalwaters

Een mestverwerkingsinstallatie is eigenlijk een heel specifieke versie van een waterzuiveringssysteem. “Het gaat om heel geconcentreerde afvalwaters, die onder meer veel ammoniak, droge stof en hoge stikstofconcentraties bevatten. Het is een materie die een bepaalde expertise vergt, waardoor maar weinig bedrijven zich geroepen voelen zich hierin te specialiseren. De belangrijkste regio’s voor mestverwerking zijn België en Bretagne, al begint de markt in ons land stilaan verzadigd te geraken: jaarlijks komen er gemiddeld nog twee à drie dergelijke installaties bij. We zijn nu ook volop bezig met het ontginnen van de Chileense markt. Daarbij is het zeker een voordeel dat een wereldspeler als Siemens ook daar sterk aanwezig is.” De installatie in Stavele is in gebruik sinds oktober 2015. “Het is essentieel dat de installatie kan blijven draaien, zonder al te veel mankementen aan toestellen. Ook op dat vlak is al gebleken hoe degelijk en duurzaam de oplossingen van Siemens zijn. Op het touchscreen kunnen we heel snel en vlot het energieverbruik van de installatie nagaan. De samenstelling van de mestfractie is nu eenmaal heel variabel, wat telkens weer een uitdaging vormt voor de biologische reactor”, legt Dieter Vanparys uit. Bij Thoré I & C, dat eind dit jaar verhuist van Vlamertinge naar het industrieterrein van Poperinge, is het alvast de intentie om voor oplossingen van Siemens te blijven kiezen. “Ook de lage onderhoudskosten en de mogelijkheid om elke installatie eenvoudig via ‘remote support’ op te volgen, sterken ons in die overtuiging”, besluit Nico Thoré.

http://www.siemens.be/industrie

 

 Please login to comment